Учредители на Фондация Достойни българи

Илия Георгиев

Илия Георгиев - Актьор

Председател на Управителния съвет на Фондацията 

 

 

Петър Стрясков

Архитект Петър Стрясков

Секретар на Фондацията

  

 

 

Емил Попов

Професор Емил Попов

Член на Управителния съвет на Фондацията