Архитект Петър Стрясков - творческа биография

Петър СтрясковРоден на 17.08.1949 г. в гр. Сливен.

Завършено средно образование: гимназия “Добри Чинтулов”, гр. Сливен - математически профил - 1967 г.

Завършено висше образование - ВИАС София, специалност “Архитектура” - 1978 г.

Специализация: Егерски летен университет по реставрация и социализация на археологически паметници на културата - 1987 г.

Професионална реализация:

1978 - 1981 г. - Проектантска организация гр. Перник

1981 - 1982 г. - Ръководител на проектантско бюро при БКС - гр.Перник

1982 - 1989 г. - Ръководител на група в НИПК - София

1990 - 1995 г. - Софпроект, Дирекция “Център”

1995 - 1998 г. - Заместник-председател на Съюза на архитектите в България

1998 - 2008 г. - Управител на “АРКОН” ЕООД

2008 г.- до настоящия момент - Главен архитект на район “Банкя” към Столична община.

     Автор на множество проекти в областта на градоустройството, жилищни и обществени сгради и проекти за реставрация и социализация на сгради и комплекси - паметници на културата, в т.ч. Царска тракийска гробница в резерват “Сборяново”, с. Свещари, община Исперих, област Разград.

Галерия