Архитект Петър Стрясков
Тракийска царска гробница, ИАР „Сборяново”, с. Свещари
Находки край стените на Тракийската гробница до с. Свещари - акротерий, варовик
Тракийска царска гробница, с. Свещари - план на гробницата
Тракийска царска гробница, с. Свещари - фрагмент от разгъвка ЗИ
Тракийска царска гробница, с. Свещари - разгъвка МН
Тракийска царска гробница, с. Свещари - могила № 7 (Гинина могила)
Тракийска царска гробница до с. Свещари